Undersidor

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster för alla delar inom fastighetsförvaltning – helhetskoncept till enskilda kringtjänster.

Ekonomisk förvaltning

Vi tillhandahåller ekonomiska tjänster som förenklar den ekonomiska biten i fastighetsägandet från budget till bokslut. Däremellan löpande bokföring och redovisning, aviseringar, rapporteringar, likviditetsanalyser och avstämningar. Vi jobbar i moderna webbverktyg och attestering sker genom attestsystem.

Vid försäljning av bostadsrätt hjälper vi er med administrationen samt sänder in uppgifter till Skatteverket.

Är ni momsregistrerade hanterar vi momsen enligt gällande regler och rapporterar densamma till berörda myndigheter.

Teknisk förvaltning

Kvalité är ett viktigt ledord för oss inom teknisk förvaltning.

Vi hjälper er med besiktning, planering, budgetering samt genomförande av planerat underhåll. Till våra kunder upprättar vi gärna en tioårig underhållsplan för aktuella fastigheter. Därtill förhandlar vi och upprättar kontrakt för uthyrning av bostäder såväl som lokaler. Vi är er kontaktyta med både hyresgäster och entreprenörer samt projektstyr vid större entreprenader.

I er tillhörande utemiljö kan vi bistå med upphandling av snöröjning, gräsklippning, klippning av buskar och tillhandahålla arborist vid trädfällning och beskärning.

Nytorget har även behörighet att arbeta på hög höjd och gå på tak. Vi kan utföra arbete på tak såsom rensning av hängrännor, justera takpannor och kontroll av fläktar.

Fastighetsservice

Service och felanmälningar är vår vardag. Vi är bemannade med egen personal som är tillgängliga vardagar 8 – 16 för att under avtalad telefontid ta emot er felanmälning. När vi mottagit er felanmälan registreras en arbetsorder som därefter fördelas ut till berörd servicepersonal. Efter avslutat arbete meddelas kunden. Som kund kan du hela tiden följa en arbetsorder genom vår portal.

Serviceuppdraget är uppdelat i två delar där vi besöker fastigheten veckovis och där en våra checkpunkter kontrolleras, så kallad rondering. Utöver dessa ronderingar sker ett antal servicearbeten som vanligtvis påbörjas med en felanmälan som hanteras enligt ovan.

Önskas jour avtalar vi även det. Vi avhjälper fel, utför funktionskontroll och underhåll av installationer i er fastighet.

Projektledning

Vi förstår att ser framtiden för fastigheten långsiktigt. Med vår breda kunskap kan vi hjälpa styrelser och fastighetsägare att skapa värden i fastighetsbeståndet inte minst när ett större projekt behöver utföras såsom en omfattande renovering eller stambyte.

I projekten är vi er partner och hjälper er med:

 • Programarbete
 • Upprättande av budgetkalkyl för projekt
 • Upphandling av underkonsulter, arkitekt, konstruktör med fler.
 • Projekteringsledning
 • Upprättande av AF-delar
 • Anbudsförfrågan och kontraktsskrivning
 • Ekonomisk reglering
 • Boendesamordning, såsom, evakuering, valhantering och hyreseglering.

Kringtjänster

Vi erbjuder även dessa enskilda kringtjänster som avtalas för allt från ett specifikt tillfälle eller löpande:

 • Trapphusstädning
 • Flyttstädning
 • Sanering
 • Bemanning av reception
 • Vaktmästeri
 • Bygg & entreprenad
 • Kontor

Dessutom kan vi själva erbjuda dessa tjänster inom er utemiljö: snöröjning, gräsklippning, klippning av buskar och beskärning av träd av arborist.

Välkommen att kontakta oss idag!

error: Content is protected !!