Undersidor

Ekonomisk förvaltning

Förenklar den ekonomiska biten i fastighetsägandet och skapar värden i fastighetsbeståndet.

Vi tillhandahåller ekonomiska tjänster som förenklar den ekonomiska biten i fastighetsägandet från budget till bokslut. Däremellan löpande bokföring och redovisning, aviseringar, rapporteringar, likviditetsanalyser och avstämningar.

Vi jobbar i moderna webbverktyg och attestering sker genom attestsystem.

Vid försäljning av bostadsrätt hjälper vi er med administrationen samt sänder in uppgifter till Skatteverket. Är ni momsregistrerade hanterar vi momsen enligt gällande regler och rapporterar densamma till berörda myndigheter.

Kundportal

Som kund hos oss utför du dina ärenden enkelt och samlat i vår Kundportal. Här finner du de ekonomiska dokument som berör er fastighet, så som bokslut, budget, rapporter, aktuella listor över boende, lägenheter och lokaler. I Kundportalen attesterar du även fakturor.

Projektledning

Vi förstår att se framtiden för fastigheten långsiktigt. Med vår breda kunskap kan vi hjälpa styrelser och fastighetsägare att skapa värden i fastighetsbeståndet inte minst när ett större projekt behöver utföras såsom en omfattande renovering eller stambyte. I projekten är vi er partner och hjälper er med:

  • Programarbete
  • Upprättande av budgetkalkyl för projekt
  • Upphandling av underkonsulter, arkitekt, konstruktör med fler
  • Projekteringsledning
  • Upprättande av AF-delar
  • Anbudsförfrågan och kontraktsskrivning
  • Ekonomisk reglering
  • Boendesamordning, såsom, evakuering, valhantering och hyresreglering

Kringtjänster

Vi erbjuder även en rad kringtjänster så som städ- och facilitytjänster genom Nytorget Clean & Facility AB – NCF. Samt byggtjänster så som renovering, om- & tillbyggnad samt service och underhåll genom Felicia Bygger AB.

Bli kund

Vi på Nytorget kan erbjuda helhetskoncept inom fastighetsförvaltning, projektledning till enskilda kringtjänster och är alltid intresserade av att lämna offert på uppdrag. Välkommen med din förfrågan att bli kund hos oss.

error: Content is protected !!