Undersidor

Fastighetsservice

Jour, service, rondering och felanmälningar är vår vardag.

Service och felanmälningar är vår vardag. Vi är bemannade med egen personal som är tillgängliga vardagar 8 – 16 för att under avtalad telefontid ta emot er felanmälning. När vi mottagit er felanmälan registreras en arbetsorder som därefter fördelas ut till berörd servicepersonal. Under arbetet kan du som kund hela tiden följa en arbetsorder genom vår Kundportal. Efter avslutat arbete meddelas du som kund.

Serviceuppdraget är uppdelat i två delar där vi besöker fastigheten veckovis och där en våra checkpunkter kontrolleras, så kallad rondering. Utöver dessa ronderingar sker ett antal servicearbeten som vanligtvis påbörjas med en felanmälan som hanteras enligt ovan.

Önskas jour avtalar vi även det. Vi avhjälper fel, utför funktionskontroll och underhåll av installationer i er fastighet.

Vi har även behörighet att arbeta på hög höjd och gå på tak. Vi kan utföra arbete på tak såsom rensning av hängrännor, justera takpannor och kontroll av fläktar.

Kundportal

Som kund hos oss utför du dina ärenden enkelt och samlat i vår Kundportal. Här kan du följa och se aktuella arbetsorder och ronderingar.

Projektledning

Vi förstår att se framtiden för fastigheten långsiktigt. Med vår breda kunskap kan vi hjälpa styrelser och fastighetsägare att skapa värden i fastighetsbeståndet inte minst när ett större projekt behöver utföras såsom en omfattande renovering eller stambyte. I projekten är vi er partner och hjälper er med:

  • Programarbete
  • Upprättande av budgetkalkyl för projekt
  • Upphandling av underkonsulter, arkitekt, konstruktör med fler
  • Projekteringsledning
  • Upprättande av AF-delar
  • Anbudsförfrågan och kontraktsskrivning
  • Ekonomisk reglering
  • Boendesamordning, såsom, evakuering, valhantering och hyresreglering

Kringtjänster

Vi erbjuder även en rad kringtjänster så som städ- och facilitytjänster genom Nytorget Clean & Facility AB – NCF. Samt byggtjänster så som renovering, om- & tillbyggnad samt service och underhåll genom Felicia Bygger AB.

Bli kund

Vi på Nytorget kan erbjuda helhetskoncept inom fastighetsförvaltning, projektledning till enskilda kringtjänster och är alltid intresserade av att lämna offert på uppdrag. Välkommen med din förfrågan att bli kund hos oss.

error: Content is protected !!