Undersidor

Teknisk förvaltning

Vi besiktigar, planerar och budgeterar samt projekterar.

Kvalité är ett viktigt ledord för oss inom teknisk förvaltning. Vi hjälper er med besiktning, planering, budgetering samt genomförande av planerat underhåll.

Till våra kunder upprättar vi gärna en tioårig underhållsplan för aktuella fastigheter. Därtill förhandlar vi och upprättar kontrakt för uthyrning av bostäder såväl som lokaler. Vi är er kontaktyta med både hyresgäster och entreprenörer samt projektstyr vid större entreprenader.

I er tillhörande utemiljö kan vi bistå med upphandling av snöröjning, gräsklippning, klippning av buskar och tillhandahålla arborist vid trädfällning och beskärning.

Vi har även behörighet att arbeta på hög höjd och gå på tak.

Kundportal

Som kund hos oss utför du dina ärenden enkelt och samlat i vår Kundportal. Här hittar du dina dokument som berör er fastighet såsom driftavtal, försäkringsärenden, myndighetskrav, ritningar, underhållsplan och rapporter exempelvis till styrelsen.

Projektledning

Vi förstår att se framtiden för fastigheten långsiktigt. Med vår breda kunskap kan vi hjälpa styrelser och fastighetsägare att skapa värden i fastighetsbeståndet inte minst när ett större projekt behöver utföras såsom en omfattande renovering eller stambyte. I projekten är vi er partner och hjälper er med:

  • Programarbete
  • Upprättande av budgetkalkyl för projekt
  • Upphandling av underkonsulter, arkitekt, konstruktör med fler
  • Projekteringsledning
  • Upprättande av AF-delar
  • Anbudsförfrågan och kontraktsskrivning
  • Ekonomisk reglering
  • Boendesamordning, såsom, evakuering, valhantering och hyresreglering

Kringtjänster

Vi erbjuder även en rad kringtjänster så som städ- och facilitytjänster genom Nytorget Clean & Facility AB – NCF. Samt byggtjänster så som renovering, om- & tillbyggnad samt service och underhåll genom Felicia Bygger AB.

Bli kund

Vi på Nytorget kan erbjuda helhetskoncept inom fastighetsförvaltning, projektledning till enskilda kringtjänster och är alltid intresserade av att lämna offert på uppdrag. Välkommen med din förfrågan att bli kund hos oss.

error: Content is protected !!